Osoby se zvýšenou teplotou

Popis modelu

Model je vytvořen z omezeného množství synteticky vygenerovaných obrázků. Jako podklad nebyly použity reální snímky z termo kamery. Učební data set obsahoval 593 snímků v kategorii TEMPERature a 540 snímků v kategorii NORMAL.

Aplikace pracuje v online režimu. Nedochází k žádnému ukládání snímků na disk.

Online vyzkoušení modelu

Snímy pro zkoušení

Zvýšená teplota Normální teplota

Termografie

Jedna z relativně lehčích úloh pro strojové učení je tzv. termografie (thermography). Termografie je neinvazivní, nekontaktní diagnostická disciplína, umožňující určovat teplotu objektů pomocí vizuálního rozpoznávání a klasifikace. V nejjednodušším případě se jedná o bodové měření, které provádíme třeba i doma bezdotykovým měřícím teploměrem místo původního, kontaktního na rtuťové bázi.

složitějších zařízení např. termokamer jsou již předpočítané modely na detekci a klasifikaci součástí SW vybavení, nicméně v případě plně automatického nasazení (automatické měření a alertování do centrálního systému) a kontroly širšího rámce např. monitoring více vstupů do objektu, široký zorný úhel, měření na větší vzdálenost fixní, odolnou kamerou/kamerami, kontrola velkého množství koncentrovaných objektů např. shluk osob ve frontách nebo u překážek bez možnosti omezení vstupu vzdáleností a počtem objektů v tzv. horkých zónách, Hot Zone Detection, je potřeba data na vstupu pořídit a analyzovat centrálně pomocí inferenčního serveru nebo dedikovaného zařízení. Samozřejmě v závislosti na počtu vstupů (kamer), jejich rozlišení a v závislosti na typu algoritmu natrénovaného AI modelu je potřeba různě výkonný HW.

U procesorů IBM POWER9 lze on-line zpracovávat obraz/vstup na jednom POWER9 CPU ze dvou (někdy i více) vstupů/streamů kamer, u CPU na bázi x86 je to maximálně jeden vstup na procesor. U GPU lze na jedné kartě zpracovávat několik vstupů (2, 4, 6), ale je potřeba používat enterprise karty Tesla/T4 a rozhodně ne herní zařízení/karty, kde při kontinuálním použití a vysoké utilizaci často dochází k přehřátí a poškození, někdy i shoření celého zařízení.

Extrémní případ nasazení termografie jsou letiště, kde jsou rozmístěny většinou tisíce kamer a desítky z nich, resp. stovky umožňují termografické snímání obrazu, jsou napojeny na centrální dohledový systém, kde dochází jednak k elektronické detekci vysoké teploty u objektů a s ohledem na infekce i u lidí a také k centrální evidenci a kontrole. V případě kontroly vstupu do nemocnic nebo do objektů typu továrna, úřad, obchod lze pracovat s jednotkami vstupů, tj. kamer, takže k centrálnímu zpracování většinou stačí menší počítač bez GPU. Obecně ale v případě použití termografie a nástrojů strojového učení lze efektivně vytvořit multifunkční systém, kde kromě měření teploty lze stejným způsobem sledovat odložené předměty, kontrolovat nošení ochranných prostředků např. roušek, respirátorů, kontrovat „social distancing“, vytváření shluků lidí na přepážkách, kontrola nebezpečného chování, nošení resp. používání zbraní, kontrola parkovacích zón, apod. Pak lze jeden inferenční server HW více dimenzovat RAM, CPU, případně GPU, FPGA, ISIC zařízení a provádět on-line analýzy na tomto jednom serveru.