COVID-19 z RTG hrudníku

Popis modelu

Model je vytvořen z velice omezeného množství volně dostupných rentgenových snímků pozitivních pacientů nakažených COVID-19 a volně dostupných snímků zcela zdravých pacientů. Limitujícím faktorem našeho modelu je v současné době právě velice omezené množství pozitivních snímků. Náš model byl vytvořen z několika set unikátních snímků upravených tak, aby se jejich počet zvětšil až na několik tisíc. V kategorii zdravých pacientů, označené jako NORMal pro učení používáme upravených 14751 snímků, v kategorii COVID-19 pozitivních pacientů, označených jako COVid používáme 13464 upravených snímků.

icméně obecně pro trénování modelů ve zdravotnictví je potřeba ideálně až několik tisíc resp. desítek tisíc zcela unikátních snímků.

Aplikace pracuje v online režimu. Nedochází k žádnému ukládání snímků na disk.

Online vyzkoušení modelu

Příklady snímků

RTG hrudíku s COVID-19 RTG hrudíku normální